Outsourcing

Služba outsourcing může zahrnovat následující činnosti:

 • audit současných procesů, infrastruktury, aplikací IT/IS  
 • převzetí lidských zdrojů  
 • převzetí technického vybavení  
 • konzultační služby pro vývoj IS/IT  
 • výběr a dodávka nových technologií  
 • likvidace zastaralých technologií  
 • testování nových technologií před implementací  
 • školení uživatelů  
 • opravy technického vybavení (hardware)  
 • správa programového vybavení (software)  
 • HelpDesk, ServiceDesk, CallDesk  
 • správa sítě a síťových prvků  
 • dodávky vybavení a IT materiálu spotřebního charakteru  
 • řízení dlouhodobých i krátkodobých projektů   

V první fázi společně s vámi provedeme průzkum části vašeho IT, které chcete outsourcovat.
Ve druhé fázi pak navrhneme cílový model, který vám budeme poskytovat.
A v poslední fázi s vámi budeme průběžně vyhodnocovat kvalitu a navrhovat další zlepšení.

Myslíte, že právě my vám můžeme pomoci?

Neváhejte a ozvěte se ...

Kontaktujte nás